Home Page

Akvero (Esperanto voor: "waterdruppel”) Waterbehandeling is gespecialiseerd in waterbehandeling en wateronderzoek. Onze resultaat gerichte aanpak en betrokkenheid met de klant, vormt de rode draad en basis van onze dienstverlening en ons succes. Wij streven naar duurzame relaties, maar werken ook op project basis. Wij kunnen bogen op meer dan 25 jaar ervaring.

Industrie: 

Akvero Waterbehandeling analyseert, inventariseert, realiseert, draagt oplossingen aan, levert, plaatst en installeert apparatuur en biedt trainingen aan. Na het bestuderen van het proces volgt de monstername, het wateronderzoek, de inventarisatie van uw eisen en wensen, om tot een afgemeten voorstel te komen. Waterbehandeling van drinkwater tot proceswater, van koel- en ketelwater tot afvalwater. 

Overheid: 

Voor gemeenten, waterschappen en provincie onderzoeken wij oppervlaktewater, met name fytoplankton analyses als leidraad voor de waterkwaliteit, zoals in de Kaderrichtlijn Water is bepaald. Voor afvalwaterzuiveringen kunnen wij flocculanten en coagulanten selecteren, uittesten en leveren. Verrichten van microscopisch actiefslib onderzoek om zo het zuiveringsproces te controleren en te optimaliseren. 

Ziekenhuizen en Instituten: 

Waterbehandeling voor energiecentrales van ziekenhuizen en de bewaking van de waterkwaliteit voor zorginstellingen en andere gebouwen vraagt speciale aandacht. Wij bieden een gedegen aanpak om het gebruikte water in optimale kwaliteit te krijgen en te houden.

Kennisbank: 

Waterbehandeling is onze specialisatie en de vakkennis die daarbij hoort is inherent. Wij verzorgen inhouse en externe opleidingen, cursussen en trainingen zodat uw mensen up to date blijven op het gebied van waterbehandeling. 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

: © Akvero Waterbehandeling