logo Alvero


Akvero (Esperanto voor: "waterdruppel") is gespecialiseerd in wateronderzoek en waterbehandeling. Onze resultaat gerichte aanpak en betrokkenheid met de klant, vormt de rode draad en basis van onze dienstverlening, en ons succes. Wij streven naar duurzame relaties, maar werken ook op project basis.

Mission statement: Wij streven naar het leveren van significante bijdragen op het gebied van energie- en kostenbesparing, veiligheid en milieu, binnen het segment water. Onze focus op service en innovatie is beslissend om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Door duurzaam en ethisch verantwoordelijke te opereren, leveren wij een positieve bijdrage aan de gemeenschap waarin we leven.

Visie Als toegevoegde waarde voor onze afnemers, spitst Akvero zich toe op service en ondersteuning, betrokkenheid, kennis en flexibiliteit.

Industrie: Akvero analyseert, inventariseert, realiseert, draagt oplossingen aan, levert apparatuur en biedt trainingen aan. Na het bestuderen van het proces volgt de monstername, het wateronderzoek, de inventarisatie van uw eisen en wensen, om tot een afgemeten voorstel te komen. Van drinkwater tot proceswater, van koel- en ketelwater tot afvalwater.

Overheid: Voor gemeenten, waterschappen en provincie onderzoeken wij oppervlaktewater, met name fytoplankton analyses als leidraad voor de waterkwaliteit, zoals in de Kaderrichtlijn Water is bepaald. Voor afvalwaterzuiveringen kunnen wij flocculanten en coagulanten selecteren, uittesten en leveren. Verrichten van microscopisch actiefslib onderzoek om zo het zuiveringsproces te controleren en te optimaliseren.

Ziekenhuizen en Instituten: Behandeling voor energiecentrales van ziekenhuizen en de bewaking van de waterkwaliteit voor zorginstellingen en andere gebouwen vraagt speciale aandacht. Wij bieden een gedegen aanpak om het gebruikte water in optimale kwaliteit te krijgen en te houden.

Kennisbank: Waterbehandeling is onze specialisatie en de vakkennis die daarbij hoort is inherent. Wij verzorgen inhouse en externe opleidingen, cursussen en trainingen zodat uw mensen up to date blijven op het gebied van waterbehandeling. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Akvero waterbehandeling - 2011

 Disclaimer